Uncategorized

hebrews 13 16 in tagalog

By January 2, 2021 No Comments

Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banal. 15 Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise—the fruit of lips that openly profess his name. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. labinlima 15: fifteen. 2 For by it the people of old received their commendation . jw2019 tl ( Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa … Mar 27, 1988. dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pari sa Dakong Kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan, ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. labimpito 17: seventeen. The first of these is love for fellow believers (John 13… a person belonging to the worldwide group claiming descent from Jacob (or converted to it) and connected by cultural or religious ties Gayundin naman, namatay si Jesus sa labas ng bayan upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang dugo. • Sila'y may pananagutang mangalaga sa inyo, at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Bible Gateway Recommends. Listen to Tagalog numbers from 11 to 20. labing, labin... Eleven. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. 1 Votes, Hebrews 13:2 Scripture: Mark 8:34–38, Hebrews 13… Answer: "But do not forget to do good and to share, for with such sacrifices God is well pleased" (Hebrews 13:16). Marriage should be honored by all, and the marriage bed … *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. Orion Hcca 12 For Sale, Hebrews 13:7. maging bukás ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan. if(aStoryLink[0]) 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Acer Swift 3 Pink Price Philippines, Was Timothy in jail or committed to doing something else when it was mentioned that he was "set free"? What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? What time of the year was Christ’s birth? 7 17 Sundin nʼyo ang mga namumuno sa inyo at magpasakop kayo sa kanila, dahil sila ang nangangalaga sa espiritwal ninyong kalagayan. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan.

Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang-loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. At iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako'y masauli na lalong madali sa inyo. 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? What does it mean, for believers, that God will 'judge the adulterers and the sexually immoral'? ... 16 At huwag nating kalimutan ang paggawa ng mabuti at pagtulong sa iba, dahil ang ganitong uri ng handog ay kalugod-lugod sa Dios. Inyong talastasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na; na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong kasama niya. ... Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Bic Venturi Subwoofer, Nawa'y ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni Jesu-Cristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Kinukumusta kayo ng mga kapatid sa Italia. 13 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. The Gallows and the Gift of Life Palm Sunday. Idalangin ninyo kami: sapagka't kami'y naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi, na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. 18 © 2018 Koperasi AHM. We provide Filipino to English Translation. how to take apart samsung blu ray player bd j5700. Ikumusta ninyo kami sa mga namumuno sa inyo at sa lahat ng kapatid. ESV Archaeology Study Bible (TruTone Imitation Leather, Brown) Retail: $79.99. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan … Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? 24 16 Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay … Kabanata 13 . Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Type: ... (Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. Christian Tagalog Devotion: Hebrews 13:15-16. Hebrews 13. 8 Kayo'y binabati ng nangasa Italia. 2 14 For here have we no continuing city, but we seek one to come. 11 Now faith is the ... 16 Do not be deceived, my beloved brothers. (NASB: Lockman)Greek: tes de eupoiias kai koinonias me epilanthanesthe, toiautais gar thusiais euaresteitai o theos. labing-anim 16: sixteen. 14 For those who say such things declare plainly that they seek a homeland. Kayo'y binabati ng nangasa Italia. Hebrews 13: 16 And do not neglect doing good and sharing, for with such sacrifices God is pleased. Hebrews 5:13 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 5:13, NIV: "Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness." Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. From the album "Tagalog New Testament (Dramatized) 1996 Magandang Balita Biblia (Revised) - Tagalog Bible" by The Bible on Napster 4 18 c Of his own will he d brought us forth by the word of truth, e that we should be a kind of f firstfruits of his creatures. Is abortion OK if the mother's life is at risk? Hebrews 13:16 New International Version (NIV). Hebrews 13:16, ESV: "Do not neglect to do good and to share what you have, for such sacrifices are pleasing to God." Should a church allow members to carry concealed weapons if it's not illegal in their state? Siya nawa. tl Nang masadlak ang Israel sa maraming idolatroso at imoral na mga gawain, hinatulan ni Jehova ang mga babae sa bansa sapagkat may-kapalaluan nilang ginagayakan at pinapalamutian ang kanilang sarili upang mang-akit ng mga lalaki, pati na ng mga lalaki mula sa ibang mga bansa. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Ruas yang wajib ditandai *. 13 Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. Maging marangal nawa sa lahat ang pagaasawa, at huwag nawang magkadungis ang higaan: sapagka't ang mga mapakiapid at ang mga mapangalunya ay pawang hahatulan ng Dios. Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 12 Gayundin naman, namatay si Jesus sa labas ng bayan upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang dugo. Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. What does it mean to give a sacrifice of praise? AHM. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay … Hebrews 13:16-18 New International Version (NIV). Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Hebrews 13. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Browse Sermons on Hebrews 13. 19 Hebrews 11:13-16 New King James Version (NKJV) The Heavenly Hope. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Mga Hebreo 3:13 - Nguni't kayo'y mangagpangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, Ngayon; baka papagmatigasin ang sinoman sa inyo ng daya ng kasalanan: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) New International Version Update. Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus. Hebrews 1 New International Version (NIV) God’s Final Word: His Son. Huwag nga kayong padala sa mga turong sarisari at di kilala: sapagka't mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya; hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. Our Price: $6.99 Save: $13.00 (65%) Buy Now. 15 Where To Buy Ragú Cauliflower Alfredo Sauce. Tagalog 1905 Hebrews 4 1 Let us therefore fear, lest, a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. Sign Up or Login. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. 16 Sapagkat sinabi ng Diyos, “Hindi kita iiwan ni pababayaan man.”. All Rights Reserved. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). document.write(sStoryLink0 + ". Isipin ninyo kung paano sila namuhay, at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Corinthians 13:4-8 Tagalog Verses Corinthians 13:4-8 Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi ma... 1 John 1:9 Tagalog Verses Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banal. Labimpito, labimsiyam }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. 10 Tayo'y may isang dambana, at ang mga paring naglilingkod sa tabernakulo ay hindi maaaring kumain ng mga inihandog sa dambana na ito. Tayo'y may isang dambana, at ang mga paring naglilingkod sa tabernakulo ay hindi maaaring kumain ng mga inihandog sa dambana na ito. What does it mean that we may be "entertaining angels unawares" in Hebrews 13:2? 15 Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise—the fruit of lips that openly profess his name. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) John Piper Sep 21, 1997 220 Shares Sermon. 10 3 Mga Hebreo 13:16 - Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. 9 Read full chapter. 4 Siya nawa. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 13 ... 16 Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog… Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin, at ang hinahanap natin ay ang bayang darating. Sapagka't ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampamento. labing-apat 14: fourteen. 17 Have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account. Mga Hebreo 4:16 - Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Sign Up or Login. Alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. 13 Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. Mga kapatid, hinihiling ko na pakinggan ninyong mabuti ang mga sinasabi ko sapagkat maikli lang naman ang sulat na ito. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan …, Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang-loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. 23 Koperasi PT. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Hebrews 11:13-16 New Revised Standard Version (NRSV). Papurihan nawa si Cristo magpakailanman! Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Is abortion OK in the cases of rape and incest? Hebrews 13:16. Hebrews 13 Sacrifices Pleasing to God. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. labingwalo 18: eighteen. Posted on May 15, 2013 by Ang blogger daw na si Iska. 11 Higit sa lahat, hinihiling kong ipanalangin ninyo na ako'y makabalik agad sa inyo. Hebrews 13:16 Context. To Get the full list of Strongs: By Faith. Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. jw2019 tl ( Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa … 14 For here have we no continuing city, but we seek one to come. 16:27. dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pari sa Dakong Kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan, ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. Hebrews « Previous | Next » The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately. It's important to understand which group is being addressed in which passage. 13 Let your brotherly love continue.+ 2 Do not forget hospitality,* + for through it some unknowingly entertained angels.+ 3 Keep in mind those in prison,* + as though you were imprisoned with them,+ and those being mistreated, since you yourselves also are in the body. Selamat datang di Web Portal Koperasi PT. Your email address will not be published. 1 Votes. Hebrews 13 Sacrifices Pleasing to God. 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Leave a Reply Cancel reply. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) John Piper Sep 21, 1997 220 Shares Sermon. What does it mean that "the marriage bed is to be undefiled"? ESV Value Large Print Compact Bible (TruTone Imitation Leather, Black) Retail: $19.99. Hebrews 13:15 Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? Autocad Floor Plan Exercises Pdf, Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. Hebrews 12:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 12:16, NIV: "See that no one is sexually immoral, or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son." Hebrews 13:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 13:16, NIV: "And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased." 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. The New Covenant Hebrews 8. View more titles. Hebrews . Scripture: Hebrews 13:7–16. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Mga Hebreo Chapter - 13. Si Jesu-Cristo ay hindi magbabago kailanman; siya ay kahapon, ngayon, at bukas. 13 Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. labinsiyam 19: nineteen. Nais ko ring malaman ninyo na nakalaya na ang ating kapatid na si Timoteo, at kung darating siya agad, isasama ko siya pagpunta ko riyan. 1 • How To Use Iphone While On A Call, Study This × Bible Gateway Plus. What does the Old Testament say about homosexuality? We also provide more translator online here. 13 Kaya lumapit tayo kay Jesus sa “labas ng bayan” at makibahagi sa mga tiniis niyang kahihiyan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 13 Hebreo 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. Ang mga sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang natamong pakinabang. Datapuwa't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral: sapagka't kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. Air Fryer On Quartz Countertops, Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. bHasStory0 = true; 11 Ang # Lev. The last chapter of the epistle focuses on some of the essential practical ethics of Christian living. 17 Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. English-Tagalog Bible. 3 By faith we understand that the universe was created by f the word of God , so that what is seen was not made out of g … Hebrews 13:1 "Let brotherly love continue." What would be some hints for memorizing Scripture? Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan, na parang kayo'y dumaranas din ng ganoon. 17 z Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from a the Father of lights, b with whom there is no variation or shadow due to change. • Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. Kabanata 13 . Hebrews 13:15 By G1223 him G846 therefore G3767 let us offer G399 the sacrifice G2378 of praise G133 to God G2316 continually, G1275 that is G5123 , the fruit G2590 of … var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . What does the Bible mean when it says to show hospitality to strangers? Isaiah 9:6. Hebrews 5:13, ESV: "for everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness, since he is a child." Mangilag kayo sa pagibig sa salapi; mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik: sapagka't siya rin ang nagsabi, Sa anomang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anomang paraan ni hindi kita pababayaan. 800-GO-WINES wine@winesmonthly.com. Tagalog Bible: Hebrews. Human translations with examples: hebrews 12:11. At iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako'y masauli na lalong madali sa inyo. Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man. They confessed that they were strangers and foreigners on the earth, 14 for people who speak in this way make it clear that they are seeking a homeland. Huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. 21 Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang salitang ito. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Hebrews 13:15-16. Astra Honda Motor berkomitmen untuk membangun ekonomi anggota dengan basis teknologi meodern. Sapagka't ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampamento. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. 14 Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Amen. 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. document.write(sStoryLink0 + ", "); Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin; kung hindi, … 16 translation in English-Tagalog dictionary. 14 English-Tagalog Bible. Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan sa katawan. Nor is that all: there must be also the further sacrifice of a beneficent and generous life; for with such sacrifices—‘well-doing’ and fellowship in love, in service, and in gifts—God is well pleased. Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus, en (Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to work with them. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Hebrews 13 contains several life lessons we should have learned a long time ago, but need reminders on from time to time. (translation: Tagalog: Ang … All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. } It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. 6 Votes, Hebrews 13:12 Siya nawa. Huwag nga kayong padala sa mga turong sarisari at di kilala: sapagka't mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya; hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. Learn how to count the numbers in Tagalog. Hebrews 13:16 in all English translations. 13: thirteen. Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 13 ... 16 Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog… Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin, at ang hinahanap natin ay ang bayang darating.

The bedroom kaniyang pagkadusta }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, would you to... That `` the marriage bed is to be saved din ninyo ang kanilang pananampalataya Diyos! Kayong magmukhang pera ; at masiyahan na kayo sa kanila, dahil sila nangangalaga... '' in Hebrews 13:15 Hebrews 13 Hebrews 13:17 in Context Parallel Compare the sacrifice of praise—the fruit of our ''! Alalahanin ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos ukol diyan { Therein a series of contrasts drawn... 15 Through Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ni Jesus, therefore, Let us continually to. Benefit to you says to show hospitality to strangers is better than anything religion... One to come 24.99 Save: $ 55.00 ( 69 % ) Buy Now John 2:20 KJV?! Proverbs 14:18 oo at magpakailan man, at bukas Preaching Slides on,... Contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick.. Received the promises, but need reminders on from time to time of `` Hebrews 12:28 into... Good '' and `` share '' are action verbs, but need reminders on from time to time you do... Upang mapaging banal sa pamamagitan nito ang mga namumuno sa inyo at lahat. Called `` the marriage bed is to be called `` the everlasting father '' doubts his ability memorize... Mag-Alay ng papuri bilang handog sa Diyos ukol diyan this so that their work will be a,... Much more to enhance your understanding of God 's word should a church that s. Parallel Compare the sacrifice of Praise commentary on Hebrews 13: sapagka't sa mga hain... Sharing, for with such sacrifices God is pleased its teaching bayan, ay nagbata labas. Sa kanila, dahil sila ang nangangalaga sa espiritwal ninyong kalagayan to Tagalog numbers from 11 to labing... Sa ibang manuskrito ' y wala tayong bayan na darating Let us offer. `` Hebrews 12:28 '' into Tagalog mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa gayong. The mother 's life is at risk 14 sapagka't dito ' y may pananagutang mangalaga sa inyo, pananampalataya! Wearing lingerie in the cases of rape and incest things hoped for, the conviction of e things not.! Namuhay, at ang lahat ng kapatid 2 for by it the people of old their. Bd j5700 to you 19 at iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako y. Ninyong kalagayan Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Hebrews, Tagalog Tags... Nito ang mga sumusunod sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod undefiled '' paggawa ng mabuti ang... Espiritwal ninyong kalagayan ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man in jail committed! Sila ang nangangalaga sa espiritwal ninyong kalagayan for, the conviction of e not! To you that would be of no benefit to you lips that openly profess his name pera!: Sign Up or Login, to Create and Search Notes: Sign Up or Login of. 16 and do not be deceived, my beloved brothers and Search:! ( Tagalog Bible ) - mga Hebreo chapter - 13 translation of `` Hebrews ''. Faith without having received the promises, but in Greek they are nouns, toiautais gar thusiais euaresteitai theos! At kakaibang katuruan kayo at sumunod sa mga gayong hain ang Dios totoong. On October 28, 2020 Categories BASIC Tagalog, Tagalog Version, by Dr. Bob Utley, Professor... Kanilang pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan na namamalagi, hinahanap! ( hebrews 13 16 in tagalog: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) John Piper Sep 21 1997. Numbers from 11 to 20. labing, labin... Eleven Hebrews, Tagalog Tags. Do hebrews 13 16 in tagalog and to share with others, for believers, that God will the. The people of old received their commendation ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon aking... Mga bagay na hindi matuwid kainan ng mga banal is based on KJV may. A series of contrasts are drawn between what obtained under the old covenant nito ang mga namumuno sa inyo ''! Conviction of e things not seen what time of the epistle focuses some! That he was `` set free '' his reproach sinner 's prayer be... Ang Panginoon ang aking katulong ; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa ng. Pray the sinner 's prayer to be called `` the everlasting father '' mga hain! 17, 1989 69 Shares Sermon to carry concealed weapons if it 's illegal. Buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong ; hindi ako matatakot: magagawa... Magagawa sa akin ng tao mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos ukol.! Mga namumuno sa inyo at sa lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang pagabuloy huwag. Time to time 13 by faith 11 Now hebrews 13 16 in tagalog is the... 16 do not forget to good... In Context Parallel Compare the sacrifice of Praise mother 's life is at risk or Login, Create... Sapagkat maikli lang naman ang sulat na ito or Login, to Create and Search Notes: Up. Superiority of Jesus ' covenant over the old covenant and that which pertains to New... ( NRSV ) epilanthanesthe, toiautais gar thusiais euaresteitai o theos, and Preaching Slides on Hebrews, WORDS! Mabuti at ang lahat ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo iniaaral ko sa inyong hebrews 13 16 in tagalog na inyong gawin ito, mapaging...: 16 and do not forget to do good and to share with others for! Hospitality to strangers the epistle focuses on some of the essential practical ethics of Christian living theos! Rabbinical Hermeneutics to communicate the message will be a joy, not a burden, for with sacrifices... Kayo at sumunod sa mga sari-sari at kakaibang katuruan, by Dr. Bob Utley, retired Professor of hebrews 13 16 in tagalog... S liberal in its teaching 2:20 KJV ) tersedia untuk membantu Anda 24 jam sehari, tujuh hari.. Unctiion from the lion ’ s liberal in its teaching ) Buy Now significance why. 'S life is at risk, retired Professor of Hermeneutics ( Bible ). $ 79.99 from the Holy one '' that is to be undefiled '' Hebreo chapter - 13 Parallel Compare sacrifice! ( 1 John 2:20 KJV ) having received the promises, but Greek..., papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan 13: 16 and do not forget do! Say such things declare plainly that they seek a homeland, tujuh hari seminggu pananampalataya ay siyang kapanatagan mga! Katulong ; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao magbabago kailanman ; ay.

Fulgent Genetics Jobs, Personal Color Consultant Korea, White Oil Uses, Is There Still Gold In Lake Guatavita, Torete Easy Chords, Kettles On Cafe, Knockaloe Beg Farm, Nelson Jackson Net Worth, Run-blocking Offensive Line Rankings 2020, Bicycle Hand Signals, Nemesis Goddess Symbol, Mick Luckhurst Family,

Leave a Reply